Informace o výrobcích

Obranné spreje

Obranný sprej (kaser) je nesmrtící chemická zbraň, která má protivníka dočasně paralyzovat. Obranné spreje používají k sebeobraně nejen bezpečnostní agentury a státní bezpečnostní složky (Policie ČR, vojsko…), ale i běžní občané (muži i ženy). Obranné spreje používají nejen k obraně proti lidem, ale i proti agresivním zvířatům, např. psům. Obranný sprej je vybaven pojistkou proti náhodnému spuštění.
Pepřový sprej
Pepřový sprej je malá nádoba s aerosolovým rozprašovačem, který stříká látku ve formě proudu, mlhy, pěny nebo gelu. Nádoba obsahuje od 15 ml do 100 ml účinné látky. Pepřový sprej se může úkrývat i v psacím peru, rtěnce nebo může být součást svítilny. Pepřový sprej obsahuje látku, která obsahuje kapsaicin, který se získává z paprik (pálivých čili papriček). Kapsaicin je smíchán s vodou pomocí emulgátoru, nejčastěji propylenglykolu. Podle toho také pepřový sprej získal název — kapsaicinu se také říká kajenský pepř.

Obranný sprej se svítilnou
Obranný sprej se svítilnou

Rozdělení pepřových sprejů

Aerosol – mlha (FOG spreje)
Aerosolový sprej se používá na kratší vzdálenosti (1-2 metry). Výhodou je, že dokáže zasáhnout větší prostor a nemusíte přesněji mířit na útočníka.

Tekutá střela (JET)
Jde o typ obranné spreje, který má velmi dlouhý dosah (až 4 metry). Nevýhoda tohoto typu je, že musíte mířit přesněji, nežli u aerosolového spreje.

Pěna nebo gel
Tento typ se používá na krátké a střední vzdálenosti. Pěna nebo gel účinkují při styku s pokožkou. Útočník se zalekne a zpravidla se snaží pěnu/gel odstranit okamžitě s těla holýma rukama, čímž dojde k ještě intenzivnějšímu účinku.

Gelový obranný sprej
Gelový obranný sprej

Slzný plyn
Slzný plyn je mírnější obranný prostředek – sprej. Slzný plyn velmi dráždí sliznici, dokáže způsobit dočasné oslepnutí, vyvolává dávivý kaše, útočník má pocit dušení… Slzný plyn bohužel nemusí být účinné vůči útočníkům, kteří jsou pod vlivem drog a osobám se sníženým prahem bolesti. Slzné plyny není vhodné využívat v uzavřených prostorách, protože by se modlo stát, že by mohl být látkou zasažen i člověk, který se brání.
Typy obsažených látek
Obranné spreje s látkou CN a CS působí na oční sliznici. Jejich účinek nastává po několika vteřinách. Obranné spreje s látkou OC obsahují z kajenský pepř.

Upozornění
Obranné sprej lze zakoupit od 18 let. Obranné spreje uchovávejte mimo dosah dětí. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Skladujte na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosol. Zamezte styku s kůží a očima. Hrozí nebezpečí vážného poškození očí!

První pomoc při zasažení pepřovým sprejem
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití co nejrychleji vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento nebo označení. Po styku s kůží rychle odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte proudem vody.

Copyright © 2019