Informace o výrobcích

Kamery do auta (autokamery)

Kamera do automobilu (autokamera) je záznamové zařízení, které zaznamenává události před nebo za automobilem. Záznam je automaticky ukládán na paměťovou kartu. Autokamery se nejčastěji umísťují na čelní sklo automobilu (vyjímečně i na zadní sklo). Autokamery jsou hojně používány nejen v celé Evropě, ale i v USA. Nejvíce jsou asi používány v Rusku, kde soudy dávají přednost záznamu z kamery před lidským svědectvím. Ovšem například v Rakousku jsou v soukromých automobilech zákonem zakázány.

Druhy autokamer
Autokamery se dělí podle oblastí, které zaznamenávají.

1. Standartní – kamera snímá pouze události před automobilem (nejrozšířenější varianta).
2. Duální – kamera zaznamenává nejen události před automobilem, ale také události uvnitř auta.
3. Externí – jde o variantu s přídavnou externí optikou. První kamera snímáná události před automobilem, a druhá kamera události za automobilem.
Vlastnosti autokamer

1. Automatické zapnutí – při nastartování automobilu se automaticky začne nahrávat záznam na paměťovou kartu.
2. Loop recording – když se naplní kapacita kamery (paměťové karty), automaticky se nejstarší záznamy nahrazují aktuálními záznamy (nahrává se do smyčky).
3. G-senzor (Akcelerometr) – v náhlé rychlé změny směru (náraz, prudké brždění) se uzamkne nahrávka na paměťové kartě, jelikož záběry jsou ukládány ve smyčce.
4. GPS (Global Positioning System) – kamera má zvukový a obrazovým záznam, a též zapisuje polohu a rychlost automobilu.
5. Parkovací mód – pokud je auto zaparkováno na parkovišti, tak je kamera vypnutá. V případě, že g-senzor zaznamená náraz, kamera automaticky začne nahrávat.
6. Úhel záběru – zorný úhel kamery (šířka záběru kamery).
7. Mikrofon – autokamera dokáže pořizovat audiozáznam.
8. Fotoaparát – v případě nehody můžete autokameru odejmout z držáku a začít používat jako klasický fotoaparát.
9. Noční režim – speciální LED či infračervené přisvětlení zlepšuje kvalitu obrazu během natáčení za šera nebo v noci.
10. Detekce rychlostních radarů – některé autokamery vás upozorní na policejní radary.

Autokamera Mio s GPS
Autokamera Mio s GPS

Pozor na umístění autokamery
Autokamera ve voze musí být nainstalována tak, aby neomezovala a neohrožovala řidiče nebo přepravované osoby a nebránilo výhledu z řidičova místa. V řidičově zorném poli nesmí být umístěny žádné předměty, jež by omezovaly jeho výhled všemi směry. Pro umístění kamery je vhodné dolní místo čelního skla, nebo místo pod horním ztemňovacím pásem čelního skla se sníženou propustností. Vhodná je i zadní plocha zpětného zrcátka.

Autokamery a česká legislativa
Česká policie použití autokamer v automobilech doporučuje. Pokud se stane nehoda, záznam z autokamery může sloužit jako důkaz o tom, kdo způsobil nehodu. Pokud je z nahrávky patrné, že autor záznamu (řidič) porušuje zákon nebo silniční předpisy (například překročení rychlosti), může být stíhán samotný autor nahrávky! Co se týče zákonu o ochraně osobních údajů, ten se nevztahuje na případy, kdy záznamy provádí fyzická osoba výhradně pro soukromé účely. Souhlas nahrávané osoby s pořizováním záznamu je nutný pouze tehdy, když lze ze záznamu rozeznatelnat určitou osobu. Pokud by někdo poskytl záznam z kamery jiným osobám (pozor na sdílení na internet) nebo osoby na záznamu by byly rozpoznatelné, autor záznamu by porušoval právní předpisy.
Autokamery a zahraniční legislativa
V Rakousku a Lucembursku je zakázáno pořizovat z automobilu záznamy veřejného prostranství a kdekoliv nahrávky zveřejňovat, takže používání kamer v autech jsou v těchto zemích nelegální. Úplný zákaz umístění kamer v autě je ve Švýcarsku a Portugalsku.  Ve Švédsku musí být kamera odnímatelná a majitel musí záznamy průběžně promazávat. V Maďarsku se záznamy musí chránit před nahlédnutím třetích osob a po 5 dnech je mazat. V Chorvatsku, Německu, Itálii, Polsku, Španělsku je legislativa podobná jako u nás.

Copyright © 2019