Informace o výrobcích

Chladničky

Chladnička (lednice, mraznička, mrazák) je skříňový přístroj, který chladí, zmražuje potraviny. Každá chladnička má chladicí systém, který produkuje chlad. V chladničce jsou asi 4°C, v mrazáku až −20 °C. Existují různé systémy chlazení ledniček: kompresorové, absorpční, adsorpční a na bázi Peltierova článku. Chladničku zpravidla napájí elektřina (málokdy např. plyn).

Kompresorová chladnička
Kompresorová chladnička má okruh s chladivem a kompresor. Vařící kapalina se mění s tlakem v rozsahu několika desítek stupňů kolem 0 °C a kompresor vtlačuje chladivo v plynném stavu do kondenzátoru (černá mřížka na zadní straně chladničky). V kondenzátoru se plyn ochladí a změní na kapalinu (kondenzace) . Následně se kapalina dostává do výparníku, kde se pro kapalinu radikálně sníží tlak, tím i teplota varu, a kapalina se začne vypařovat.
Absorpční lednička
Absorpční chladnička obsahuje plynný nebo kapalný chladicí látky (čpavek, bromid lithný). Tyto látky se v absorbéru rozpouští v chladné vodě. Voda i s rozpuštěným plynem proudí do místa, kde je zahřáta a tím plyn opět uvolněn. Ohřátý plyn proudí do chladiče, kde jeho teplota klesne a při daném vyšším tlaku případně zkapalní. Poté proudí látka zpátky do absorbéru, kde se rozpustí ve vodě zchlazené v samostatném chladiči a cyklus se opakuje. Absorpční lednička má proti kompresorové nižší účinnost (není schopna dosáhnout tak nízkých teplot).

Kombinované chladničky
Kombinované chladničky obsahují chladničku a mrazničku (mrazák může být v horní nebo v dolní části). Kombinované chladničky umožňují samostatný přístup do chladničky a do mrazáku.

Kombinovaná chladnička
Kombinovaná chladnička

Jak vybrat chladničku
1. Myslete na množství prostoru, který máte k dispozici. Dnes není moc potřeba myslet na otevírání dveří chladničky (zda se budou otevírat doleva nebo doprava). Většina chladniček má panty napravo, pokud by vám to nevyhovovalo, můžete jednoduše otevírání předělat (dát panty nalevo).
2. Velikost chladničky závisí na počtu členů  domácnosti. Myslete na to, že cca 70 litrů = 1 osoba.
3. Chladničku lze umístit do volného protoru. Jsou ale chladničky, které jsou součástí kuchyňské linky.
4. Chladnička by měla obsahovat antibakteriální filtr, nebo aby měla antibakteriální povrch.
5. Do menších prostor je vhodná kombinovaná chladnička – lednice s mrazákem.
6. Model americké chladničky je vhodná pro každého, kdo konzumuje velké množství nápojů s ledem. Tento druh lednice má zabudovaný výrobník ledu. Nevýhoda je, že vyžaduje trvalé napojení na vodovod.

Americká chladnička
Americká chladnička

Označení hvězdičkami
Na mraznicích a ledničkách vybavených mraznicí je mrazicí výkon označen pomocí hvězdiček. Jedná se o jednu až čtyři hvězdičky v řadě. Počet hvězdiček udává teplotu a způsob užití mrazicí části lednice.

* −6 °C vhodné pro krátkodobé skladování zmrazených potravin (přibližně 1 týden)
** −12 °C vhodné pro střednědobé skladování zmrazených potravin (přibližně 2 týdny)
*** −18 °C vhodné pro dlouhodobé skladování zmrazených potravin
**** pod −18 °C vhodné pro zmrazování a dlouhodobé skladování potravin

Energetické třídy
Jednotlivé třídy jsou (od nejúspornější k nákladnější):

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
Copyright © 2019